gerald99
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2214 W1654D275L1038)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win gerald99 (2200) y2008 (2137) 34S
2 win gerald99 (2183) lucky8 (1938) 43S
3 win Qiufo (2092) gerald99 (2170) 24S
4 win gerald99 (2155) AndyLam (2133) 47S
5 win Haiky65 (2246) gerald99 (2136) 47S
6 lose gerald99 (2154) chesspro123 (2081) 36S
7 draw DngN2 (2184) gerald99 (2154) 43S
8 draw gerald99 (2150) nhattuvisu (2316) 31S
9 lose gerald99 (2172) backhanh_hn (1934) 31S
10 draw nhattuvisu (2297) gerald99 (2169) 52S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gerald99, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames