gerald99
Cờ nhanh: 1532 W2D0L0
Cờ chậm: 2272 W4476D766L2831)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nniferth (2162) gerald99 (2291) 26S
2 win gerald99 (2279) nniferth (2174) 30S
3 lose gerald99 (2298) vit_001 (2195) 20S
4 lose rnunk (2280) gerald99 (2315) 1S
5 win rnunk (2295) gerald99 (2300) 22S
6 win totden (2122) gerald99 (2289) 46S
7 win gerald99 (2280) ketrangtay (2069) 1S
8 win gerald99 (2271) lebaobao (2034) 39S
9 win lebaobao (2043) gerald99 (2262) 22S
10 lose voSyCoTuong (1615) gerald99 (2291) 12S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gerald99, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames