gauthancong
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2051 W2807D469L2731)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ThanhPC (2058) gauthancong (2035) 39S
2 win gauthancong (2019) totnhapcung (2034) 35S
3 lose ketrangtay (2023) gauthancong (2035) 42S
4 draw gauthancong (2035) ketrangtay (2023) 24S
5 draw gauthancong (2031) nguyenngoc (2189) 59S
6 lose DinhVanLanh (2066) gauthancong (2046) 51S
7 lose gauthancong (2062) DinhVanLanh (2050) 57S
8 lose Nhatktvt01 (2222) gauthancong (2073) 28S
9 lose MISA_2 (2030) gauthancong (2090) 24S
10 lose gauthancong (2108) MISA_2 (2012) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gauthancong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames