gathoima
Cờ nhanh: 2128 W2715D195L2395
Cờ chậm: 2112 W334D38L244)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win gathoima (2119) hoangduocsuv (1901) 31F
2 win goivitday (1920) gathoima (2109) 28F
3 win gathoima (2099) goivitday (1930) 29F
4 win Man__City (2147) gathoima (2081) 27F
5 lose ABC123456789 (2144) gathoima (2095) 66F
6 win VanVan (2079) gathoima (2080) 13F
7 lose gathoima (2096) PG3008 (2085) 42F
8 lose PG3008 (2068) gathoima (2113) 118F
9 win playfast (1871) gathoima (2094) 35F
10 win playfast (1892) gathoima (2073) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gathoima, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames