gathoima
Cờ nhanh: 2110 W2090D147L1823
Cờ chậm: 2112 W334D38L244)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose nguyenduhs (1967) gathoima (2130) 28F
2 win gathoima (2119) nguyenduhs (1978) 42F
3 win gathoima (2111) diehard1 (1862) 34F
4 win gathoima (2092) susi_2012 (2196) 28F
5 lose susi_2012 (2183) gathoima (2105) 40F
6 win Tuhuyenduc (1999) gathoima (2092) 25F
7 lose gathoima (2111) Tuhuyenduc (1980) 35F
8 lose U90 (2070) gathoima (2128) 20F
9 win gathoima (2113) U90 (2085) 35F
10 lose Camonban (2121) gathoima (2129) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gathoima, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames