garysu
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1846 W897D97L723)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hehehaha (1829) garysu (1831) 59S
2 win garysu (1815) hehehaha (1845) 51S
3 draw garysu (1820) tnn6972 (1647) 36S
4 win nissan370z (1908) garysu (1801) 51S
5 draw garysu (1798) nissan370z (1911) 45S
6 lose garysu (1815) beckbremen (1769) 50S
7 win MinhTrang (1815) garysu (1799) 13S
8 lose garysu (1815) MinhTrang (1799) 23S
9 win Madeline (1698) garysu (1803) 58S
10 lose garysu (1823) Madeline (1678) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by garysu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames