gap_la_chet
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1716 W113D32L114)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tieudaotu (1897) gap_la_chet (1738) 33S
2 lose gap_la_chet (1767) Samlinh72 (1815) 26S
3 draw anuochiem (1690) gap_la_chet (1771) 25S
4 lose gap_la_chet (1805) xaharat (1762) 72S
5 win DuyHungDCB (1740) gap_la_chet (1776) 34S
6 win Test (1891) gap_la_chet (1735) 20S
7 lose LuongLe (1809) gap_la_chet (1764) 59S
8 lose Trumtrongxom (1610) gap_la_chet (1807) 38S
9 draw Samlinh72 (1862) gap_la_chet (1804) 21S
10 lose MRCRAZY (1857) gap_la_chet (1834) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gap_la_chet, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames