game08a
Cờ nhanh: 2097 W376D53L374
Cờ chậm: 2068 W194D47L140)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ihren (2103) game08a (2081) 35F
2 win game08a (2064) laanhkhoa (2102) 36F
3 draw laanhkhoa (2103) game08a (2063) 51F
4 win game08a (2042) eggking (2217) 51F
5 win eggking (2239) game08a (2020) 25F
6 win Maden20 (2125) game08a (2001) 43F
7 lose game08a (2014) Maden20 (2112) 24F
8 win game08a (1997) saomainq (2057) 42F
9 lose saomainq (2042) game08a (2012) 20F
10 lose chaubathong1 (1887) game08a (2089) 8S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by game08a, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames