game08a
Cờ nhanh: 1975 W1896D274L1859
Cờ chậm: 1977 W401D89L340)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win game08a (1958) audiq9 (2023) 32F
2 draw audiq9 (2025) game08a (1956) 34F
3 win game08a (1944) Ranger_Andy (1841) 32F
4 lose game08a (1964) Ranger_Andy (1821) 40F
5 lose game08a (1980) tuanvinh27 (1965) 71F
6 win HamThe (1950) game08a (1965) 54F
7 win dncln (1916) game08a (1951) 70F
8 lose game08a (1969) dncln (1898) 26F
9 win game08a (1949) metallica07 (2105) 36F
10 lose metallica07 (2094) game08a (1960) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by game08a, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames