gadoi
Cờ nhanh: 1413 W3210D30L3518
Cờ chậm: 1745 W74D2L54)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose loctan72 (1489) gadoi (1427) 21F
2 lose gadoi (1441) loctan72 (1475) 42F
3 lose HThinh1 (1481) gadoi (1456) 37F
4 win gadoi (1439) HThinh1 (1498) 34F
5 lose gadoi (1449) cothu_pthiet (1638) 29F
6 win cothu_pthiet (1660) gadoi (1427) 42F
7 win gadoi (1410) letrunghau (1453) 30F
8 lose letrunghau (1438) gadoi (1425) 31F
9 win gadoi (1412) gacon1080 (1331) 21F
10 win gacon1080 (1345) gadoi (1398) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gadoi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames