gacon2018
Cờ nhanh: 1985 W133D10L101
Cờ chậm: 2212 W454D73L313)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ajkieu (1921) gacon2018 (1988) 53F
2 lose gacon2018 (2007) ajkieu (1902) 31F
3 win abraham2014 (1961) gacon2018 (1992) 66F
4 win locle1995 (2106) gacon2018 (1973) 47F
5 lose gacon2018 (1987) ducluyen (2038) 41F
6 lose ducluyen (2023) gacon2018 (2002) 17F
7 win gacon2018 (1972) ihren (2213) 42F
8 lose ihren (2193) gacon2018 (1992) 31F
9 win songdeyeu217 (1924) gacon2018 (1978) 41F
10 win gacon2018 (1963) songdeyeu217 (1939) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gacon2018, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames