funkytown
Cờ nhanh: 1542 W4995D94L5159
Cờ chậm: 1484 W76D7L78)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win yl_chooi (1512) funkytown (1527) 21F
2 win funkytown (1511) yl_chooi (1528) 43F
3 lose funkytown (1524) Kle (1607) 48F
4 win pc2knet (1567) funkytown (1507) 40F
5 win funkytown (1489) pc2knet (1585) 14F
6 win funkytown (1469) hipximu (1637) 2F
7 win pingping (1383) funkytown (1456) 19F
8 lose phungHiep (1509) funkytown (1470) 41F
9 win funkytown (1452) phungHiep (1527) 30F
10 win chao0ga (1365) funkytown (1439) 23F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by funkytown, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames