funkytown
Cờ nhanh: 1443 W3228D52L3332
Cờ chậm: 1484 W76D7L78)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose funkytown (1462) cttruong (1684) 36F
2 win a_b (1403) funkytown (1448) 50F
3 win funkytown (1433) a_b (1418) 37F
4 win buivanghb (1366) funkytown (1419) 17F
5 lose david1989 (1416) funkytown (1435) 24F
6 lose funkytown (1452) mingo (1390) 15F
7 win mingo (1405) funkytown (1437) 36F
8 win funkytown (1397) PhoTai (1534) 41F
9 win comtam (1401) funkytown (1381) 16F
10 lose SuuTran (1423) funkytown (1396) 23F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by funkytown, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames