funkytown
Cờ nhanh: 1572 W4421D80L4541
Cờ chậm: 1484 W76D7L78)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose peterha72 (1601) funkytown (1604) 30F
2 win funkytown (1592) Gamo (1486) 22F
3 lose vlc (1555) funkytown (1609) 31F
4 lose TAK1980 (1608) funkytown (1625) 18F
5 win Taydoc_02 (1603) funkytown (1610) 1F
6 lose Health (1600) funkytown (1626) 17F
7 lose jaydennguyen (1615) funkytown (1642) 43F
8 win funkytown (1630) Sinh83 (1497) 17F
9 win yl_chooi (1481) funkytown (1619) 31F
10 win funkytown (1607) yl_chooi (1493) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by funkytown, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames