freesw2019
Cờ nhanh: 1754 W2041D125L1850
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose bg80 (1972) freesw2019 (1763) 28F
2 lose imking (1771) freesw2019 (1779) 25F
3 lose freesw2019 (1800) covi_2021 (1605) 29F
4 win freesw2019 (1790) Mrbear (1621) 17F
5 win dancongso (1901) freesw2019 (1771) 28F
6 win freesw2019 (1752) dancongso (1875) 28F
7 draw freesw2019 (1755) manhhuyen82 (1648) 14F
8 win paul73 (1896) freesw2019 (1735) 39F
9 lose o8_8o (1902) freesw2019 (1746) 36F
10 lose freesw2019 (1766) Annoyer (1621) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by freesw2019, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames