freesw2019
Cờ nhanh: 2623 W1871D107L1658
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win freesw2019 (2595) TrungTuong (2544) 1F
2 win Thienlyma08 (2358) freesw2019 (2576) 11F
3 lose GodOfKiller (2295) freesw2019 (2625) 35F
4 win freesw2019 (2604) Lovelypuppy (2432) 7F
5 win VitCo85 (2496) freesw2019 (2577) 37F
6 lose ThoiThe (2553) freesw2019 (2612) 6F
7 win tandinh1965 (2497) freesw2019 (2586) 44F
8 win ME_CUNG (2195) freesw2019 (2574) 47F
9 win ME_CUNG (2405) freesw2019 (2551) 9F
10 lose freesw2019 (2595) botay (2383) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by freesw2019, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames