freedonuts
Cờ nhanh: 2299 W209D10L164
Cờ chậm: 2249 W455D72L381)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vocongco (2471) freedonuts (2255) 13F
2 win freedonuts (2220) Robo (2274) 89F
3 win Robo (2314) freedonuts (2180) 67F
4 lose Robo (2325) freedonuts (2204) 35F
5 lose Robo (2272) freedonuts (2233) 40F
6 win LAiTA (2475) freedonuts (2185) 23F
7 win Thanh__Dong (2217) freedonuts (2217) 26S
8 lose freedonuts (2212) H0917172021 (2286) 34F
9 win MaHoi (2338) freedonuts (2176) 28S
10 lose Robo (2320) freedonuts (2239) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by freedonuts, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames