freedonuts
Cờ nhanh: 1848 W162D5L131
Cờ chậm: 2128 W255D27L186)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win freedonuts (2105) Jayden15 (1970) 34S
2 win Xechaydien (1981) freedonuts (2080) 11S
3 win freedonuts (2053) JimmySing (1976) 28S
4 win freedonuts (2018) oki (2081) 20S
5 win anhle1982 (2059) freedonuts (1982) 29S
6 lose hackbegin (1760) freedonuts (2004) 19S
7 win hackbegin (1769) freedonuts (1995) 31S
8 lose rainfield (1990) freedonuts (2011) 34S
9 win freedonuts (1995) rainfield (2006) 57S
10 win freedonuts (1979) mockiem (1982) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by freedonuts, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames