franky
Cờ nhanh: 1501 W1D0L1
Cờ chậm: 2053 W559D126L566)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw luucotuong (1989) franky (2055) 81S
2 lose Minh_thuyen (1920) franky (2075) 48S
3 win fireroad (1942) franky (2063) 48S
4 win fireroad (1955) franky (2050) 39S
5 win truong_voky (1893) franky (2026) 53S
6 lose chang68 (2062) franky (2057) 24S
7 lose AcLietChess (2306) franky (2075) 21S
8 win franky (2055) n_539435 (2205) 40S
9 lose giaitri58 (2179) franky (2080) 37S
10 draw binhyenquan (2029) franky (2083) 75S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by franky, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames