franky
Cờ nhanh: 1501 W1D0L1
Cờ chậm: 1934 W588D133L603)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose C3thuongtin (1924) franky (1950) 33S
2 lose huylink (1991) franky (1965) 24S
3 win hungraussti (2141) franky (1921) 31S
4 win elodie01 (1821) franky (1908) 82S
5 lose HQ616 (1943) franky (1923) 51S
6 lose DOIKHONGLAMO (1910) franky (1957) 37S
7 win QuachEn (1914) franky (1926) 76S
8 draw thepdo (2019) franky (1924) 108S
9 win Ali_8ba (1861) franky (1910) 28S
10 lose nhattan (1895) franky (1944) 89S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by franky, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames