franky
Cờ nhanh: 1501 W1D0L1
Cờ chậm: 1891 W736D167L764)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DanDm (2172) franky (1907) 36S
2 win vidolaem (1880) franky (1892) 33S
3 lose chessking38 (1939) franky (1907) 38S
4 draw ChieuBinhDao (2012) franky (1904) 69S
5 lose covidkiller (2033) franky (1929) 40S
6 lose buonvienxu (1889) franky (1946) 30S
7 win franky (1931) buonvienxu (1904) 33S
8 lose TienToLaoNha (1886) franky (1948) 62S
9 lose hanh2415 (2020) franky (1962) 18S
10 win SonPham (1919) franky (1947) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by franky, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames