forany1
Cờ nhanh: 2280 W47D0L1
Cờ chậm: 2603 W119D254L43)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Xin1LanThua (2628) forany1 (2602) 14S
2 draw Xin1LanThua (2629) forany1 (2601) 42S
3 draw Xin1LanThua (2630) forany1 (2600) 114S
4 draw Xin1LanThua (2605) forany1 (2600) 118S
5 draw Xin1LanThua (2605) forany1 (2600) 134S
6 draw YangGuo (2594) forany1 (2600) 21S
7 draw forany1 (2592) xiexie1 (2727) 36S
8 draw forany1 (2583) xiexie1 (2736) 55S
9 draw forany1 (2580) Th3GodFath3r (2636) 28S
10 draw forany1 (2570) xiexie1 (2746) 98S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by forany1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames