forany1
Cờ nhanh: 2221 W45D0L1
Cờ chậm: 2512 W93D122L21)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose QuanChua (2455) forany1 (2549) 123S
2 draw QuanChua (2449) forany1 (2555) 47S
3 draw tuyetkiem66 (2536) forany1 (2556) 32S
4 draw tuyetkiem66 (2535) forany1 (2557) 25S
5 draw forany1 (2557) HoaiHamHo (2546) 36S
6 lose alex2001 (2683) forany1 (2569) 64S
7 draw forany1 (2566) alex2001 (2686) 31S
8 lose spiderrman (2520) forany1 (2583) 103S
9 draw forany1 (2584) spiderrman (2519) 35S
10 draw tuyetkiem66 (2559) forany1 (2585) 62S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by forany1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames