for123fun
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1512 W2606D215L2877)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win for123fun (1496) jambon (1498) 35S
2 lose for123fun (1508) tientran1 (1634) 95S
3 lose for123fun (1520) tientran1 (1622) 53S
4 lose for123fun (1535) phongdepzai (1541) 75S
5 win not2good (1551) for123fun (1519) 26S
6 lose for123fun (1534) not2good (1536) 41S
7 lose for123fun (1548) wainin (1608) 32S
8 lose kientuong_65 (1538) for123fun (1564) 62S
9 lose dung1962 (1579) for123fun (1580) 20S
10 win for123fun (1564) dung1962 (1595) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by for123fun, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames