fmj_phituyet
Cờ nhanh: 2554 W80D5L6
Cờ chậm: 2534 W78D50L11)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose CuuVyHo (2529) fmj_phituyet (2550) 68S
2 draw fmj_phituyet (2550) CuuVyHo (2529) 37S
3 draw latuan (2712) fmj_phituyet (2540) 42S
4 draw fmj_phituyet (2529) latuan (2723) 22S
5 draw fmj_phituyet (2557) tyduck (2435) 15F
6 draw fmj_phituyet (2560) tyduck (2432) 20F
7 draw MIC29 (2626) fmj_phituyet (2523) 42S
8 draw MIC29 (2633) fmj_phituyet (2516) 37S
9 draw fmj_phituyet (2514) AikeuTuido (2595) 42S
10 draw AikeuTuido (2597) fmj_phituyet (2512) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fmj_phituyet, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames