flyfly22
Cờ nhanh: 2001 W64D3L46
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phoenix207 (1978) flyfly22 (2018) 51F
2 lose flyfly22 (2030) ngoc1234 (2154) 71F
3 win ngoc1234 (2174) flyfly22 (2010) 100F
4 lose Newplayer (2020) flyfly22 (2026) 32F
5 lose Newplayer (2003) flyfly22 (2043) 18F
6 win flyfly22 (2029) Viethuong (1978) 31F
7 win Viethuong (1993) flyfly22 (2014) 53F
8 lose flyfly22 (2027) taydo (2108) 69F
9 lose taydo (2094) flyfly22 (2041) 21F
10 lose DHKT_15 (2057) flyfly22 (2057) 35F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by flyfly22, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames