fkleung3
Cờ nhanh: 2003 W4601D433L3009
Cờ chậm: 2563 W889D104L279)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tanzhen68 (2328) fkleung3 (2610) 27S
2 lose teresa (2291) fkleung3 (2661) 94S
3 win Some1 (2226) fkleung3 (2651) 15S
4 win Some1 (2237) fkleung3 (2640) 17S
5 win fkleung3 (2628) Some1 (2249) 41S
6 win thinh53 (2178) fkleung3 (2619) 26S
7 win thinh53 (2188) fkleung3 (2609) 38S
8 win duylinh2103 (2273) fkleung3 (2595) 24S
9 win fkleung3 (2580) duylinh2103 (2288) 44S
10 win fkleung3 (2550) yap3881 (2520) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fkleung3, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames