firu2000
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1641 W3169D380L2882)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose firu2000 (1657) nsca (1653) 56S
2 lose nsca (1636) firu2000 (1674) 94S
3 lose firu2000 (1692) basochin (1613) 67S
4 lose firu2000 (1706) jack_sparrow (1744) 34S
5 lose firu2000 (1724) Dennynguyen (1656) 29S
6 lose Tranthaihoc (1721) firu2000 (1740) 41S
7 win Tranthaihoc (1737) firu2000 (1724) 28S
8 lose thengoc (1740) firu2000 (1739) 13S
9 win doithu135 (1700) firu2000 (1724) 46S
10 win firu2000 (1708) doithu135 (1716) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by firu2000, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames