firstavenue
Cờ nhanh: 2251 W1953D333L1554
Cờ chậm: 2309 W763D302L522)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win firstavenue (2287) Pekingduck12 (2123) 34S
2 win firstavenue (2267) krasi1 (2067) 35S
3 draw firstavenue (2280) Koifish (2048) 26S
4 draw firstavenue (2279) MARS (2298) 26S
5 draw firstavenue (2278) MARS (2299) 30S
6 win FengLin (2134) firstavenue (2254) 29S
7 win firstavenue (2234) natural2017 (1983) 26F
8 win firstavenue (2191) gai__uongbi (2385) 34F
9 lose dungsacto (1605) firstavenue (2314) 12S
10 lose jiajia0215 (1837) firstavenue (2370) 8S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by firstavenue, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames