firstavenue
Cờ nhanh: 2132 W1344D237L1053
Cờ chậm: 2179 W482D228L328)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cosmo2013 (2272) firstavenue (2207) 17S
2 win cosmo2013 (2312) firstavenue (2167) 42S
3 lose LoiThuXua (2402) firstavenue (2186) 51S
4 lose huylink (2092) firstavenue (2205) 1S
5 lose anhlanh (2165) firstavenue (2222) 1S
6 lose vudanh (2064) firstavenue (2243) 1S
7 lose anhlanh (2146) firstavenue (2262) 1S
8 lose tambatcuu (2204) firstavenue (2280) 1S
9 win cs (2138) firstavenue (2268) 71S
10 lose Koifish (2041) firstavenue (2291) 2S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by firstavenue, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames