firstavenue
Cờ nhanh: 2282 W959D174L721
Cờ chậm: 2419 W408D192L259)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win UltraChess (2204) firstavenue (2410) 85S
2 win cosmo2013 (2348) firstavenue (2380) 68S
3 draw duylinh2103 (2217) firstavenue (2384) 106S
4 draw TCT9 (2197) firstavenue (2389) 22S
5 win firstavenue (2371) nhakhoa (2450) 61S
6 lose nhattuvisu (2254) firstavenue (2391) 18S
7 lose chicothang (2228) firstavenue (2412) 18S
8 win hoantalo (2028) firstavenue (2264) 53F
9 draw Mahathir91 (2229) firstavenue (2265) 23F
10 win zeros (2124) firstavenue (2241) 20F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by firstavenue, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames