fengshui88
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1713 W9297D517L8544)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Trump (1665) fengshui88 (1730) 22S
2 win phucki (1770) fengshui88 (1713) 16S
3 lose samdan (1766) fengshui88 (1727) 21S
4 lose manhhoan (1562) fengshui88 (1748) 15S
5 win congu (1521) fengshui88 (1739) 26S
6 lose typhan2000 (1797) fengshui88 (1753) 39S
7 win Tuong (1672) fengshui88 (1740) 15S
8 lose Sip_Rach (1740) fengshui88 (1756) 24S
9 win chihai01 (1725) fengshui88 (1741) 48S
10 lose cambay (1786) fengshui88 (1756) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fengshui88, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames