fatgirl
Cờ nhanh: 1534 W2D0L0
Cờ chậm: 2435 W77D13L22)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chaigil3 (2320) fatgirl (2423) 34S
2 win cosmo2013 (2362) fatgirl (2393) 42S
3 draw cheungwcc (2428) fatgirl (2392) 126S
4 lose luanjun (2283) fatgirl (2411) 48S
5 win fatgirl (1517) khoaicohay (1566) 32F
6 win duylinh2103 (2326) fatgirl (2398) 41S
7 draw TX123 (2391) fatgirl (2398) 60S
8 draw TX123 (2391) fatgirl (2398) 13S
9 lose happy2000 (2221) fatgirl (2419) 64S
10 win fatgirl (1500) vienxu80 (1556) 25F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fatgirl, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames