fastfoot2113
Cờ nhanh: 2125 W221D30L168
Cờ chậm: 2076 W98D12L52)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw fastfoot2113 (2127) gold (2057) 300F
2 lose ajkieu (2158) fastfoot2113 (2089) 17S
3 win fastfoot2113 (2070) ajkieu (2177) 52S
4 lose fastfoot2113 (2091) Tienduy (1919) 58S
5 win fastfoot2113 (2080) Tienduy (1930) 17S
6 win vanbinh (2092) fastfoot2113 (2064) 13S
7 lose fastfoot2113 (2080) vanbinh (2076) 74S
8 lose dongta1974 (1996) fastfoot2113 (2099) 62S
9 lose fastfoot2113 (2119) dongta1974 (1976) 59S
10 win fastfoot2113 (2102) Kienankythu (2136) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fastfoot2113, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames