fast
Cờ nhanh: 2488 W212D24L176
Cờ chậm: 2082 W27D4L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw fast (2491) drvietnam (2434) 46F
2 win fast (2464) SamKong (2387) 66F
3 draw fast (2469) SamKong (2382) 83F
4 win fast (2451) hiukim (2216) 22F
5 draw fast (2082) HugoBoss (2082) 102S
6 win fast (2054) Frendy8899 (1998) 42S
7 win Whiteman67 (1901) fast (2030) 48S
8 win fast (2003) vidolaem (1933) 22S
9 draw fast (2007) vidolaem (1929) 67S
10 win fast (1983) Bacdau (1853) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by fast, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames