erwinrommel
Cờ nhanh: 1619 W1D0L0
Cờ chậm: 2723 W240D94L22)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tapchoi001 (1895) erwinrommel (2722) 30S
2 win erwinrommel (2721) tapchoi001 (1896) 30S
3 draw fkleung3 (2396) erwinrommel (2739) 41S
4 win erwinrommel (2737) Tommy17 (2122) 19S
5 win erwinrommel (2708) Kenny_Rogers (2659) 91S
6 win SChung (1829) erwinrommel (2707) 16S
7 win erwinrommel (2705) khongcan (2094) 18S
8 win khongcan (2096) erwinrommel (2703) 21S
9 win bobien1788 (1961) erwinrommel (2702) 20S
10 win sacai (2009) erwinrommel (2700) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by erwinrommel, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames