erwinrommel
Cờ nhanh: 1619 W1D0L0
Cờ chậm: 2694 W248D97L22)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win erwinrommel (2691) bienhoa2 (1915) 29S
2 win bienhoa2 (1918) erwinrommel (2688) 29S
3 win erwinrommel (2685) bienhoa2 (1921) 32S
4 draw Ninja_trolai (2521) erwinrommel (2695) 37S
5 draw CuuVyHo (2511) erwinrommel (2706) 30S
6 win tqhtkl (2183) erwinrommel (2703) 34S
7 draw erwinrommel (2733) whowe (1763) 8S
8 win erwinrommel (2727) teckyin (2380) 34S
9 win erwinrommel (2726) Martinhuynh (1923) 36S
10 win Martinhuynh (1924) erwinrommel (2725) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by erwinrommel, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames