ervin
Cờ nhanh: 1630 W9D1L5
Cờ chậm: 1801 W3089D1102L3905)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vtc (1977) ervin (1823) 60S
2 draw tamthuc (1854) ervin (1821) 44S
3 lose DonKetLieu (1799) ervin (1856) 17S
4 lose Songma123 (1996) ervin (1881) 46S
5 lose ervin (1919) Jacksunny (1805) 25S
6 lose ervin (1947) Frendy8899 (2005) 46S
7 draw ervin (1943) Frendy8899 (2009) 33S
8 lose ervin (1971) cau__hue (2036) 40S
9 win gn30013 (2048) ervin (1932) 33S
10 lose Misuji (1919) ervin (1966) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ervin, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames