ervin
Cờ nhanh: 1630 W9D1L5
Cờ chậm: 2042 W2738D985L3484)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ervin (2060) tinhdoi33354 (2292) 23S
2 win ervin (2033) Gia_Phuc01 (1953) 19S
3 lose Pikachu (1973) ervin (2070) 49S
4 lose Mainhat (2129) ervin (2100) 24S
5 win ervin (2067) anhcathanh (2085) 26S
6 win Pikachu (2002) ervin (2038) 54S
7 win doduongnemda (1990) ervin (2008) 45S
8 lose ervin (2036) bacbinh (2095) 27S
9 lose ervin (2068) bacbinh (2063) 28S
10 lose MINHDUY2007 (2009) ervin (2105) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ervin, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames