emcukhoc
Cờ nhanh: 2021 W56D1L19
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win emcukhoc (2002) ThuongP (2129) 40F
2 win trandung2017 (1965) emcukhoc (1987) 19F
3 lose emcukhoc (2004) trandung2017 (1948) 14F
4 lose emcukhoc (2014) eggking (2215) 24F
5 lose thuanuaroi11 (2117) emcukhoc (2027) 54F
6 lose emcukhoc (2041) thuanuaroi11 (2103) 23F
7 win emcukhoc (2032) bon_hongson (1802) 30F
8 win PINK (1813) emcukhoc (2023) 88F
9 win emcukhoc (2013) PINK (1823) 50F
10 win Soaihung (2005) emcukhoc (1997) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by emcukhoc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames