em_xin
Cờ nhanh: 2570 W84D12L13
Cờ chậm: 2539 W95D30L12)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win huysteven (1850) em_xin (2535) 37S
2 win em_xin (2531) huysteven (1854) 26S
3 win huysteven (1858) em_xin (2527) 22S
4 win em_xin (2523) huysteven (1862) 18S
5 win huysteven (1866) em_xin (2519) 17S
6 win em_xin (2514) huysteven (1871) 42S
7 win huysteven (1876) em_xin (2509) 25S
8 win em_xin (2489) YangYang (2298) 36S
9 win em_xin (2478) duylinh2103 (2313) 31S
10 win DIEMTRAN (2362) em_xin (2550) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by em_xin, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames