elodie01
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1951 W6521D399L6393)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose elodie01 (1970) Blueocean52 (1869) 37S
2 win Blueocean52 (1882) elodie01 (1957) 91S
3 lose ThoBach (2032) elodie01 (1971) 38S
4 lose elodie01 (1985) ThoBach (2018) 53S
5 lose davidjchen (2148) elodie01 (1996) 33S
6 lose elodie01 (2012) ketui511 (1983) 31S
7 win mike2000 (1967) elodie01 (1997) 37S
8 win elodie01 (1981) mike2000 (1983) 41S
9 lose vinhnhi08 (2112) elodie01 (1993) 27S
10 win elodie01 (1973) vinhnhi08 (2132) 52S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by elodie01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames