duytrinhtg2
Cờ nhanh: 1674 W2392D32L2257
Cờ chậm: 1879 W160D18L119)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Hovinhhoa___ (1570) duytrinhtg2 (1661) 25F
2 lose duytrinhtg2 (1680) Hovinhhoa___ (1551) 47F
3 win duytrinhtg2 (1665) hongquang10 (1648) 19F
4 lose nb_universal (1673) duytrinhtg2 (1681) 42F
5 win duytrinhtg2 (1665) nb_universal (1689) 44F
6 win dylan56 (1672) duytrinhtg2 (1649) 49F
7 lose duytrinhtg2 (1665) dylan56 (1656) 53F
8 lose duytrinhtg2 (1683) phonglece (1613) 18F
9 lose vvyen (1686) duytrinhtg2 (1699) 26F
10 win duytrinhtg2 (1683) vvyen (1702) 35F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by duytrinhtg2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames