duonhle272
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2053 W1514D273L1207)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw duonhle272 (2054) fatman (1996) 69S
2 lose Dung2306 (1959) duonhle272 (2073) 20S
3 lose duonhle272 (2088) haitn_23 (2098) 86S
4 lose tentenen (1992) duonhle272 (2107) 31S
5 lose cu0ng1963 (2040) duonhle272 (2125) 38S
6 win duonhle272 (2114) vinhnhi08 (1950) 40S
7 win vinhnhi08 (1961) duonhle272 (2103) 39S
8 lose khanh69 (2146) duonhle272 (2118) 22S
9 draw hoangvanho (1878) duonhle272 (2125) 35S
10 win duonhle272 (2110) DIEM92 (2078) 64S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by duonhle272, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames