duongtrang82
Cờ nhanh: 2048 W774D123L772
Cờ chậm: 2375 W179D32L118)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Congtu_qb (2146) duongtrang82 (2061) 13F
2 lose duongtrang82 (2075) Congtu_qb (2132) 24F
3 draw Congtu_qb (2133) duongtrang82 (2074) 30F
4 win duongtrang82 (2056) Congtu_qb (2151) 31F
5 win duongtrang82 (2037) Congtu_qb (2170) 49F
6 draw Congtu_qb (2174) duongtrang82 (2033) 38F
7 lose duongtrang82 (2045) Congtu_qb (2162) 31F
8 win Congtu_qb (2182) duongtrang82 (2025) 67F
9 lose duongtrang82 (2037) Congtu_qb (2170) 25F
10 lose Congtu_qb (2158) duongtrang82 (2049) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by duongtrang82, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames