duongkyphong
Cờ nhanh: 1857 W43D5L25
Cờ chậm: 2211 W792D175L608)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win duongkyphong (2198) hung_chi (2112) 37S
2 win danhco1993 (2208) duongkyphong (2182) 57S
3 draw duongkyphong (2184) Denver11 (2099) 149S
4 lose duongkyphong (2199) gerald99 (2218) 19S
5 win duongkyphong (2184) ambush (2154) 35S
6 win timvuivoiban (2088) duongkyphong (2171) 82S
7 draw duongkyphong (2173) timvuivoiban (2086) 35S
8 lose choison (1992) duongkyphong (2194) 22S
9 win duongkyphong (2184) choison (2002) 67S
10 win lyminh1988 (2026) duongkyphong (2173) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by duongkyphong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames