duongcolong
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2377 W319D38L173)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Ninja_trolai (2355) duongcolong (2412) 53S
2 win duongcolong (2401) BeRichoiCo (2262) 53S
3 win BeRichoiCo (2274) duongcolong (2389) 26S
4 draw duylinh2103 (2244) duongcolong (2393) 94S
5 lose duylinh2103 (2223) duongcolong (2414) 26S
6 win ThaiCuc (1844) duongcolong (2411) 6S
7 win duongcolong (2408) ThaiCuc (1847) 2S
8 win ThaiCuc (1850) duongcolong (2405) 24S
9 lose CuuVyHo (2569) duongcolong (2416) 19S
10 win manhthan01 (2227) duongcolong (2406) 13S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by duongcolong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames