duongca2021
Cờ nhanh: 2026 W140D7L96
Cờ chậm: 1552 W3D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win LeungChun (1590) duongca2021 (1535) 48S
2 win duongca2021 (1520) VanMinhN (1514) 30S
3 win danieldinh (1652) duongca2021 (1500) 55S
4 win duongca2021 (2015) kyduyen9999 (1880) 23F
5 win duongca2021 (2004) TomTruong (1858) 13F
6 win duongca2021 (1988) sontay (2013) 37F
7 lose duongca2021 (2003) Tddiz1309 (2011) 35F
8 win duongca2021 (1994) sanjiu (1760) 42F
9 win duongca2021 (1982) phang (1858) 23F
10 draw duongca2021 (1985) phang (1855) 48F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by duongca2021, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames