dungtoko
Cờ nhanh: 1546 W3D0L0
Cờ chậm: 2005 W5819D933L5217)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win anhvu2003 (1815) dungtoko (1995) 30S
2 win qtu (1945) dungtoko (1981) 64S
3 win dungtoko (1970) tangta58 (1831) 52S
4 win tangta58 (1843) dungtoko (1958) 52S
5 win dungtoko (1947) kosile (1812) 65S
6 win penicilin (1923) dungtoko (1932) 47S
7 win dungtoko (1916) penicilin (1939) 45S
8 win phuong69800 (1808) dungtoko (1903) 40S
9 win dungtoko (1889) lc3 (1837) 34S
10 win lc3 (1852) dungtoko (1874) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dungtoko, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames