dungtaymr
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1644 W5948D1525L5098)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dungtaymr (1659) mick2020 (1676) 55S
2 lose dungtaymr (1673) toandonpy (1713) 35S
3 lose vnp (1576) dungtaymr (1692) 36S
4 win dungtaymr (1679) vnp (1589) 53S
5 draw dungtaymr (1680) WilliamTrinh (1620) 100S
6 win hoang_jp (1664) dungtaymr (1665) 42S
7 win dungtaymr (1649) hoang_jp (1680) 61S
8 win dungtaymr (1633) anloc2918 (1633) 39S
9 win jackywwm (1590) dungtaymr (1618) 27S
10 win dungtaymr (1602) jackywwm (1606) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dungtaymr, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames