dungtaymr
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1952 W5430D1358L4521)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dungtaymr (1967) Phong3 (1988) 33S
2 win dungtaymr (1953) kiemhiep (1906) 29S
3 lose dungtaymr (1967) andyorleans (2005) 31S
4 lose dungtaymr (1989) RobertHew57 (1760) 36S
5 lose dungtaymr (2005) vudanh (1987) 20S
6 lose dungtaymr (2022) LangThuong (1968) 29S
7 win dungtaymr (2005) HugoBoss (2042) 33S
8 lose dungtaymr (2021) khanghy2 (1999) 27S
9 draw dungtaymr (2021) vtt232 (2028) 74S
10 draw dungtaymr (2021) fantasyvn (1994) 83S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dungtaymr, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames