dungdinh62
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1846 W1547D203L1505)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dungdinh62 (1856) langcoc2021 (2059) 28S
2 lose Leongo (1869) dungdinh62 (1872) 31S
3 lose dungdinh62 (1889) QTC (1839) 63S
4 win dungdinh62 (1873) khoa52tp (1897) 45S
5 lose khoa52tp (1881) dungdinh62 (1889) 23S
6 win TienToLaoNha (1794) dungdinh62 (1876) 47S
7 win tienduc (1744) dungdinh62 (1864) 63S
8 win dungdinh62 (1851) tienduc (1757) 38S
9 lose dungdinh62 (1865) HongTin (1899) 43S
10 lose HongTin (1884) dungdinh62 (1880) 44S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dungdinh62, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames