dungchi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1852 W290D14L239)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win dungchi (1837) chau_ba_thon (1822) 42S
2 win dungchi (1825) cyy (1695) 63S
3 win dungchi (1815) bacson02 (1641) 59S
4 win dungchi (1805) bacson02 (1610) 35S
5 win nguyenvidan (1760) dungchi (1790) 25S
6 win dungchi (1774) nguyenvidan (1776) 36S
7 win dungchi (1759) hasynguyen (1728) 59S
8 win dungchi (1747) johnwinng (1617) 31S
9 win benvannguyen (1668) dungchi (1733) 18S
10 win dungchi (1719) benvannguyen (1682) 50S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dungchi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames