ducthang2510
Cờ nhanh: 1468 W1D0L8
Cờ chậm: 1535 W6366D266L6725)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Hong911 (1456) ducthang2510 (1522) 29S
2 lose Hong911 (1437) ducthang2510 (1541) 22S
3 win huongtu (1466) ducthang2510 (1527) 22S
4 win huongtu (1481) ducthang2510 (1512) 20S
5 lose minhloi51 (1668) ducthang2510 (1523) 69S
6 lose minhloi51 (1656) ducthang2510 (1535) 57S
7 lose trandinhba (1398) ducthang2510 (1555) 21S
8 win trandinhba (1409) ducthang2510 (1544) 37S
9 win jose15 (1480) ducthang2510 (1530) 29S
10 lose quanghungbtc (1527) ducthang2510 (1546) 54S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ducthang2510, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames