duckiller11
Cờ nhanh: 1991 W13744D1976L13506
Cờ chậm: 2172 W50D4L23)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose duckiller11 (2011) FengLin (2207) 74F
2 win Onggiaolang (1980) duckiller11 (1979) 39F
3 lose P2P4 (2073) duckiller11 (2006) 39F
4 lose duckiller11 (2045) truongquanDu (1916) 86F
5 win duckiller11 (2016) meieu (1978) 46F
6 win duckiller11 (1977) P2P4 (2099) 35F
7 win chaddyy (1950) duckiller11 (1945) 59F
8 lose dzung_1 (1983) duckiller11 (1960) 54F
9 lose duckiller11 (2002) truongquanDu (1827) 99F
10 win duckiller11 (1970) chau60 (1978) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by duckiller11, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames