duckiller11
Cờ nhanh: 2005 W18825D2523L17925
Cờ chậm: 2100 W50D5L27)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose duckiller11 (2042) NamViet (1959) 46F
2 win duckiller11 (2010) phithuong131 (2023) 56F
3 lose duckiller11 (2045) chessnut (1995) 41F
4 win duckiller11 (2021) arrowana (1905) 50F
5 win duckiller11 (1998) chaddyy (1864) 33F
6 draw duckiller11 (2000) vietxichlo (1960) 93F
7 lose duckiller11 (2039) vietxichlo (1921) 32F
8 win mayvitdanhgi (1919) duckiller11 (2013) 75F
9 lose mrvanly (2121) duckiller11 (2040) 43F
10 lose duckiller11 (2075) VanLyVan (2017) 57F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by duckiller11, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames