duckiller11
Cờ nhanh: 2073 W16095D2243L15553
Cờ chậm: 2172 W50D4L23)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose duckiller11 (2115) Saothudo (1929) 33F
2 win gdeng (1947) duckiller11 (2092) 70F
3 lose Zhangfeng (1946) duckiller11 (2135) 35F
4 win duckiller11 (2107) tomtran30 (2052) 43F
5 win Saothudo (2024) duckiller11 (2079) 1F
6 lose duckiller11 (2126) nuinhan (1840) 72F
7 win duckiller11 (2104) Zhangfeng (1938) 25F
8 win VietHoang (2101) duckiller11 (2071) 40F
9 lose duckiller11 (2102) taipo (2115) 64F
10 win duckiller11 (2079) bon_hongson (1936) 58F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by duckiller11, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames