duchieuxx
Cờ nhanh: 1977 W524D40L429
Cờ chậm: 2050 W288D56L198)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose duchieuxx (2013) cano1 (1940) 19F
2 win cano1 (1971) duchieuxx (1982) 31F
3 win duchieuxx (1947) cano1 (2006) 25F
4 lose cano1 (1974) duchieuxx (1979) 22F
5 win lloydt (2048) duchieuxx (1961) 48F
6 lose duchieuxx (1975) lloydt (2034) 37F
7 lose duchieuxx (1993) kiembinh (1918) 22F
8 win Texas84 (2040) duchieuxx (1976) 22F
9 lose duchieuxx (1990) Texas84 (2026) 43F
10 win cano1 (2018) duchieuxx (1955) 36F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by duchieuxx, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames