ducduy2016
Cờ nhanh: 1981 W104D4L63
Cờ chậm: 2309 W92D17L40)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ducduy2016 (2283) cautienvv (2189) 46S
2 win Lam17 (2095) ducduy2016 (2261) 23S
3 win Messi3979 (2096) ducduy2016 (2238) 33S
4 lose Xechaydien (2084) ducduy2016 (2281) 19S
5 win Annam1 (2079) ducduy2016 (2260) 76S
6 win lamltruong (2101) ducduy2016 (2237) 29S
7 win sodo (2248) ducduy2016 (2203) 90S
8 lose ducduy2016 (2242) Kythu123 (2113) 33S
9 win ducduy2016 (2219) Hoapc10 (2085) 22S
10 win ducduy2016 (2188) dragons (2185) 54S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ducduy2016, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames