dtnt2xt
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1762 W1551D124L1439)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose chiloveoil (1772) dtnt2xt (1795) 34S
2 lose dtnt2xt (1833) chiloveoil (1734) 45S
3 lose dtnt2xt (1872) Giaoluuvui (1745) 33S
4 lose lebinhctkc (2018) dtnt2xt (1896) 93S
5 win dtnt2xt (1854) lebinhctkc (2037) 108S
6 lose dtnt2xt (1887) Cafe_den (1864) 40S
7 win thuanmy_bavi (1971) dtnt2xt (1848) 23S
8 lose dtnt2xt (1884) hoangkimhuy (1810) 34S
9 lose dtnt2xt (1908) Bocauquay (2027) 59S
10 lose dtnt2xt (1935) thanthoai82 (2004) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dtnt2xt, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames