dtnt1xt
Cờ nhanh: 1486 W0D0L1
Cờ chậm: 2116 W5800D481L5234)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dtnt1xt (2125) Xqms2019 (2365) 35S
2 lose dtnt1xt (2145) Xqms2019 (2345) 25S
3 lose dtnt1xt (2167) Xqms2019 (2323) 34S
4 lose dtnt1xt (2207) Phoenixdang (2071) 48S
5 win dtnt1xt (2171) DOIKHONGLAMO (2237) 75S
6 lose VC_Killer (2409) dtnt1xt (2190) 18S
7 lose dtnt1xt (2211) VC_Killer (2388) 31S
8 win hoalucbinh (2180) dtnt1xt (2179) 55S
9 win bacbinh (2221) dtnt1xt (2162) 44S
10 win dtnt1xt (2151) lc2 (1995) 53S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dtnt1xt, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames