dtnt1xt
Cờ nhanh: 1486 W0D0L1
Cờ chậm: 1715 W5424D449L4933)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dtnt1xt (1749) hoanghaisve (1705) 65S
2 lose Xiexiemaster (1843) dtnt1xt (1776) 44S
3 lose dtnt1xt (1794) Sydo (1699) 50S
4 lose chau60 (2070) dtnt1xt (1811) 22S
5 lose whoami (1887) dtnt1xt (1840) 26S
6 win dtnt1xt (1801) whoami (1926) 31S
7 lose chau60 (2027) dtnt1xt (1820) 23S
8 lose Vodanh_kydao (1729) dtnt1xt (1859) 43S
9 lose GayDanhCho (1883) dtnt1xt (1891) 42S
10 win quynhtv68 (1829) dtnt1xt (1862) 47S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dtnt1xt, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames