dragon5291
Cờ nhanh: 1549 W3D0L0
Cờ chậm: 1768 W3031D399L3401)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw taukhua1979 (1923) dragon5291 (1764) 60S
2 lose dragon5291 (1777) trungvc (1850) 46S
3 lose trungvc (1836) dragon5291 (1791) 21S
4 lose dragon5291 (1819) OC714 (1884) 42S
5 win nhattan (1762) dragon5291 (1789) 47S
6 lose anhq8 (1798) dragon5291 (1805) 48S
7 draw kycuc (1863) dragon5291 (1804) 73S
8 lose myfun (1815) dragon5291 (1820) 65S
9 lose HiHiChoiNao (1870) dragon5291 (1850) 37S
10 win vuhaminh2000 (1831) dragon5291 (1835) 50S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dragon5291, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames