dragon5291
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1797 W2590D339L2860)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose dragon5291 (1813) Thoj (1782) 38S
2 win Thoj (1798) dragon5291 (1797) 26S
3 lose Kimle1501 (1845) dragon5291 (1827) 32S
4 lose James7 (1877) dragon5291 (1841) 49S
5 lose phuchu (2052) dragon5291 (1851) 42S
6 lose thupq2015 (2023) dragon5291 (1862) 24S
7 win dragon5291 (1841) thupq2015 (2044) 42S
8 lose goldchess (1977) dragon5291 (1866) 32S
9 lose linhdang (1838) dragon5291 (1901) 65S
10 lose dragon5291 (1932) anhcathanh (1945) 57S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dragon5291, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames