dragon5291
Cờ nhanh: 1549 W3D0L0
Cờ chậm: 1740 W3743D507L4294)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose sicuongct (1996) dragon5291 (1758) 36S
2 draw hndl (1832) dragon5291 (1754) 45S
3 lose LeKyMa (1736) dragon5291 (1771) 32S
4 lose dragon5291 (1789) LeKyMa (1718) 46S
5 lose dinhngaloc (1881) dragon5291 (1802) 34S
6 win jpdesign212 (1734) dragon5291 (1788) 30S
7 lose dragon5291 (1803) mediaway2000 (1825) 65S
8 draw mediaway2000 (1825) dragon5291 (1803) 37S
9 lose HANTHUYLINH (1862) dragon5291 (1833) 39S
10 win ngoccan (1962) dragon5291 (1813) 47S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dragon5291, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames