dragon5291
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1929 W2646D343L2912)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Du (2025) dragon5291 (1956) 45S
2 lose dragon5291 (1971) HugoBoss (1978) 44S
3 win dragon5291 (1956) kkhan (1950) 2S
4 win dragon5291 (1939) lyminh1988 (1979) 31S
5 lose lyminh1988 (1964) dragon5291 (1954) 33S
6 lose Gago (2017) dragon5291 (1983) 49S
7 win taurus9999 (2154) dragon5291 (1962) 41S
8 lose hongki (2033) dragon5291 (1976) 53S
9 lose mjukilo (2030) dragon5291 (1990) 84S
10 win vietvang (2068) dragon5291 (1972) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dragon5291, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames