dragon1966
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2211 W67D4L13)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chessking38 (1983) dragon1966 (2202) 27S
2 win chessking38 (1993) dragon1966 (2192) 32S
3 win TRUNGTHANHVA (1944) dragon1966 (2183) 50S
4 lose Ninja_trolai (2322) dragon1966 (2208) 58S
5 win dragon1966 (2194) tambatcuu (2161) 13S
6 win tambatcuu (2176) dragon1966 (2179) 41S
7 win danhco1993 (1921) dragon1966 (2171) 27S
8 win dragon1966 (2162) danhco1993 (1930) 41S
9 win thang_MADI (1980) dragon1966 (2152) 29S
10 draw dragon1966 (2156) chessking38 (2013) 195S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dragon1966, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames