doisuonggio
Cờ nhanh: 2452 W70D16L32
Cờ chậm: 2512 W496D225L396)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Quannuakhuya (2494) doisuonggio (2513) 18S
2 draw Quannuakhuya (2493) doisuonggio (2514) 46S
3 draw Quannuakhuya (2492) doisuonggio (2515) 35S
4 draw Quannuakhuya (2491) doisuonggio (2516) 12S
5 draw Quannuakhuya (2490) doisuonggio (2517) 33S
6 draw Quannuakhuya (2489) doisuonggio (2518) 22S
7 draw Quach_Tinh (2502) doisuonggio (2518) 40S
8 draw Quach_Tinh (2501) doisuonggio (2519) 40S
9 draw ChemWaAc (2620) doisuonggio (2513) 41S
10 draw ChemWaAc (2627) doisuonggio (2506) 79S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by doisuonggio, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames