doduongnemda
Cờ nhanh: 1578 W639D45L653
Cờ chậm: 1895 W1447D236L1240)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Khanhnn (1809) doduongnemda (1914) 37S
2 win Irisnb90 (1809) doduongnemda (1901) 33S
3 win doduongnemda (1888) Irisnb90 (1822) 22S
4 win doduongnemda (1872) hoicaonien (1876) 13S
5 win diemm12 (1932) doduongnemda (1854) 45S
6 lose yank (1896) doduongnemda (1869) 23S
7 win yank (1913) doduongnemda (1852) 37S
8 win lip (1837) doduongnemda (1836) 38S
9 draw SChung (1941) doduongnemda (1833) 46S
10 lose doduongnemda (1848) truongvn (1743) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by doduongnemda, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames