doduongnemda
Cờ nhanh: 1755 W598D43L598
Cờ chậm: 2010 W958D157L792)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Gauvang (1949) doduongnemda (2028) 7S
2 win doduongnemda (2011) saigon60 (2049) 25S
3 lose doduongnemda (2026) saigon60 (2034) 25S
4 win SuThucTo (1936) doduongnemda (1998) 11S
5 win haileo (1900) doduongnemda (1985) 37S
6 lose cukhoc (2181) doduongnemda (1995) 34S
7 lose doduongnemda (2011) HungNT (2001) 32S
8 lose doduongnemda (2025) ChoiDeBiet01 (2063) 27S
9 win ChoiDeBiet01 (2081) doduongnemda (2007) 85S
10 win doduongnemda (1995) giaitri_5 (1879) 53S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by doduongnemda, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames