doccocuukiem
Cờ nhanh: 2292 W40D7L4
Cờ chậm: 2784 W381D634L59)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win doccocuukiem (2764) Kho_Nhai (2564) 31S
2 draw doccocuukiem (2776) Kho_Nhai (2552) 25S
3 draw thienha (2708) doccocuukiem (2780) 31S
4 draw thienha (2704) doccocuukiem (2784) 102S
5 win doccocuukiem (2758) Holocaust (2663) 84S
6 win LocCoc1 (2492) doccocuukiem (2741) 60S
7 draw doccocuukiem (2744) nguoiodungve (2690) 44S
8 draw doccocuukiem (2756) suphu_iq (2543) 33S
9 draw doccocuukiem (2769) Trai4Chien (2532) 41S
10 draw doccocuukiem (2778) AcDieu (2625) 54S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by doccocuukiem, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames