doc_cocaubai
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2502 W125D213L118)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw CuuVyHo (2548) doc_cocaubai (2500) 38S
2 draw doc_cocaubai (2497) CuuVyHo (2551) 24S
3 draw AikeuTuido (2575) doc_cocaubai (2495) 77S
4 lose doc_cocaubai (2509) AikeuTuido (2561) 96S
5 lose doc_cocaubai (2546) nnhuynh2 (2463) 46S
6 draw CuuVyHo (2517) doc_cocaubai (2546) 36S
7 draw doc_cocaubai (2546) CuuVyHo (2517) 92S
8 win CuuVyHo (2533) doc_cocaubai (2530) 131S
9 draw doc_cocaubai (2530) CuuVyHo (2533) 35S
10 draw doc_cocaubai (2534) nguaconrx (2385) 115S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by doc_cocaubai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames